Szkoła Podstawowa nr 2 w Miechowie

Szkoła Podstawowa nr 2 w Miechowie

32-200 Miechów

os. Generała Wł. Sikorskiego 15A

Tel.: (41) 383-05-97

PRZEDSZKOLE

Punkt przedszkolny został utworzony w ramach projektu "Idziemy do Przedszkola!", który jest realizowany od VII 2014 do VI 2015 w ramach poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


               TWORZYMY WSPANIAŁE PRZEDSZKOLE DLA DOBRA DZIECKA