Szkoła Podstawowa nr 2 w Miechowie

Szkoła Podstawowa nr 2 w Miechowie

32-200 Miechów

os. Generała Wł. Sikorskiego 15A

Tel.: (41) 383-05-97

"ROK DLA NIEPODLEGŁEJ"

POLSKA, MOJA OJCZYZNA!

 

Stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę to dobry czas, aby  wprowadzić uczniów w świat wartości, ucząc  jednocześnie szacunku do własnej kultury i języka ojczystego,  wzbudzić przywiązanie do Ojczyzny, symboli narodowych, dziedzictwa poprzednich pokoleń. To również dobry czas na wzmocnienie  poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych. W naszej szkole wszystkie podejmowane działania  będą poszerzać wiedzę uczniów, angażować emocje dzieci i kształtować postawy społeczne i obywatelskie wśród  całej społeczności uczniowskiej.

 

PODJĘTE INICJATYWY W NASZEJ SZKOLE DLA UCZCZENIA

100- LECIA NIEPODLEGŁOŚCI.

 

 

 

BROSZURA BIAŁO- CZERWONA

BROSZURA HYMN POLSKI

PIEŚNI PATRIOTYCZNE I

PIEŚNI PATRIOTYCZNE II

100 SZKÓŁ NA 100- LECIE NIEPODLEGŁOŚCI

 

Artykuły