Szkoła Podstawowa nr 2 w Miechowie

Szkoła Podstawowa nr 2 w Miechowie

32-200 Miechów

os. Generała Wł. Sikorskiego 15A

Tel.: (41) 383-05-97

Dodatkowe dni wolne od nauki

 

 Komunikat
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2
w sprawie: dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznychw roku szkolnym 2017/2018
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
 – ustalam w roku szkolnym 2017/2018 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
2 listopada 2017r.
18-20 kwietnia 2018 r.
30 kwietnia
2 maja
4 maja
1 czerwca
Dni wolne od zajęć dydaktycznych zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną Radę Rodziców  i przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.
W tych dniach zorganizowane zostaną zajęcia opiekuńcze. Prosimy rodziców (prawnych opiekunów) o zgłaszanie do wychowawców potrzeby ewentualnej opieki nad dzieckiem w szkole, zawsze na 5 dni przed ustalonym dniem wolnym

Dyrektor Szkoły