Szkoła Podstawowa nr 2 w Miechowie

Szkoła Podstawowa nr 2 w Miechowie

32-200 Miechów

os. Generała Wł. Sikorskiego 15A

Tel.: (41) 383-05-97

OGŁOSZENIA O KONKURSACH

2018-05-24

UWAGA!

OGŁASZAMY KONKURS NA SELFIE Z MIECHOWITĄ!

szczegóły

 

2018-05-24

KONKURS PLASTYCZNY "MACIEJ ZNANY I NIEZNANY"

Regulamin:

 

Konkurs organizowany jest w Szkole Podstawowej nr 2 w Mechowie. 

 W Konkursie mogą brać udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Miechowie.

 

 Cel Konkursu

1. Celem Konkursu jest rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.

2.Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych.

3. Poznanie życia, twórczości i epoki, w której żył Maciej Miechowita.

Założenia organizacyjne

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII.

2. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną pracę.

3. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: nazwisko, imię, klasa ucznia.

 4. Forma i technika pracy dowolna.

 5. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.

 Ostateczny termin zgłaszania prac upływa dnia 06.06.2018r.

Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.

Zasady przyznawania nagród

  1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.
  2.  Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
  3.  Ogłoszenie wyników odbędzie się 08.06.2018r.
  4.  W konkursie przewidziane są nagrody.

 

2018-03-11

 

„Stanisław Moniuszko – Polski Patriota” – III Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca dzieci i młodzież (w wieku od 4 do 18 lat) do udziału w III Międzynarodowym Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży „Stanisław Moniuszko – Polski Patriota”. Termin nadsyłania zgłoszeń – do końca grudnia 2018 r.Konkurs jest organizowany z okazji 200. rocznicy urodzin kompozytora, która przypada w maju 2019 r.

regulamin

***

 

2018-01-22

XVII edycja Małopolskiego Konkursu Kaligraficznego „O Złote Pióro”

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rajbrocie organizuje XVII edycję Małopolskiego Konkursu Kaligraficznego „O Złote Pióro” pod honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty, skierowanego do uczniów klas IV-VII szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów.

Cele konkursu:

  • propagowanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności kształtnego i pięknego pisania z wykorzystaniem pióra,
  • uwrażliwienie na walory estetyczne związane ze sztuką kaligrafii poprzez podejmowanie działań twórczych,
  • utrwalanie właściwych nawyków manualnych związanych z umiejętnością pisania: kierunku kreślenia liter, ich kształtu, proporcji,
  • upowszechnienie wiedzy dotyczącej kaligrafii polskiej i europejskiej,
  • rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów.

Termin nadsyłania prac: 20 marca 2018 r. – 10 kwietnia 2018 r.

regulamin konkursu

szczegółowy program

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

***

2018-01-22

 

Konkurs na plakat pt. “Rak wcześnie wykryty = wygrane życie”

 

Stowarzyszenie Krakowski Komitet Zwalczania Raka przy Centrum Onkologii w Krakowie zaprasza uczniów szkół podstawowych, średnich oraz studentów do udziału w konkursie plastycznym pt. “Rak wcześnie wykryty = wygrane życie”.

Celem konkursu jest ukazanie wartości jaką stanowi życie i propagowanie idei badań profilaktycznych.

Plakat na konkurs należy wykonać do 20 lutego 2018 r. W dniach 25 lutego 2018 r. do 20 marca 2018 r. przesłane na konkurs prace wezmą udział w głosowaniu internetowym.

Patronat honorowy nad tegoroczną edycją konkursu objął Pan prof. Jacek Majchrowski – Prezydent Królewskiego Miasta Krakowa.

szczegóły

***

2018-01-22

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel w Miechowie,

przy wsparciu Muzeum Ziemi Miechowskiej, w związku
ze 150. rocznicą urodzin Józef Piłsudski i 100. rocznicy odzyskania niepodległości,

świętowaną i obchodzoną w 2018 r.,
ogłasza konkurs literacki:

  Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek Józef Piłsudski w świadomości historycznej
miechowskiej młodzieży

szczegóły

***

2018-01-08

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU


Instytut Pamięci Narodowej  ogłasza konkurs edukacyjny „Niezwyciężeni 1918–2018. Pokolenia Niepodległej”. Celem przedsięwzięcia jest zainspirowanie młodych ludzi do poszukiwań w swoich miejscowościach i lokalnych środowiskach osób zasłużonych w walce o wolność i niepodległość.

szczegóły

 

***

2018-01-04


2017-12-19

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel w Miechowie, przy wsparciu Muzeum Ziemi Miechowskiej, w związku ze 150. rocznicą urodzin Józefa Piłsudskiego i 100. rocznicy odzyskania niepodległości, świętowaną i obchodzoną w 2018 r., ogłasza konkurs literacki:

"Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek " - Józef Piłsudski w świadomości historycznej miechowskiej młodzieży.

Konkurs trwa od 15 grudnia 2017 r. do 12 maja 2018 r.

SZCZEGÓŁY

 

***

2017-11-30

 

Regulamin Boże Narodzenie w Sztuce Ludowej

Regulamin Boże Narodzenie w Sztuce Malarskiej

Regulamin Boże Narodzenie w Kulcie Religijnym

 

***

2017-11-16

2017-11-08


Biblioteka szkolna ogłasza


 Konkurs mitologiczny
 dla uczniów klas gimnazjalnych !

Sprawdź swoją wiedzę z mitów !!!
Rozwiąż test !

Zgłoszenia
do biblioteki szkolnej do dnia
20. 11. 2017 r.

Termin konkursu zostanie podany później na tablicy ogłoszeń.