Szkoła Podstawowa nr 2 w Miechowie

Szkoła Podstawowa nr 2 w Miechowie

32-200 Miechów

os. Generała Wł. Sikorskiego 15A

Tel.: (41) 383-05-97

WYNIKI KLASYFIKACJI ZA I PÓŁROCZE 2017/2018

 

WYNIKI KLASYFIKACJI ZA I PÓŁROCZE

2017/2018 ROKU

 

Klasyfikowanych 733 uczniów . 

Nieklasyfikowanych 4 uczniów 

Z oceną niedostateczną 7 uczniów, (1 ze szkoły podstawowej a 6 z oddziałów gimnazjalnych) 

Razem w pierwszym półroczu uczyło się 737 uczniów w szkole  podstawowej i gimnazjum  i 75 przedszkolaków w zerówkach i oddziałach przedszkolnych. 

Ogółem szkoła liczy 812 dzieci.. 

W klasach I- III zapisanych i klasyfikowanych 176 uczniów: 

-z trudnościami dydaktycznymi -26 uczniów, 

- z problemami wychowawczymi - 4 uczniów 

Do klas IV- VII uczęszcza 248 uczniów.   

247 uczniów jest  klasyfikowanych, 

1 uczennica nieklasyfikowana 

W  klasach IV- VII  wyróżnionych jest 54 uczniów: najwięcej w klasie VIA i VA po 11 osób.   Najwyższą średnią z klas szkoły podstawowej mają  klasy: IVC i VA - 4,60. 

Średnia wszystkich klas szkoły podstawowej wynosi 4,23.   

Oceny z zachowania: 

33 uczniów z oceną wzorową zachowania, 

131 uczniów ma ocenę bardzo dobrą, 

59 dobrą, 

19 poprawną, 

4 nieodpowiednią, 

1 uczeń ma ocenę naganną. 

Frekwencja klas szkoły podstawowej za pierwsze półrocze wyniosła 91,90%. 

Najwyższą frekwencję mają klasy: z klas I- III IIIC- 95,4%, a z klas IV- VII IVC-95% i VIIC 95,4%. 

Oddziały gimnazjalne: 

Uczęszczało ogółem 313 uczniów. 

Klasyfikowanych jest 310. 

Nieklasyfikowanych jest 3 uczniów 

W  klasach gimnazjalnych  wyróżnionych jest 42 uczniów najwięcej w klasie IIF- 11 osób.   Najwyższą średnią z klas gimnazjalnych mają  klasy: IIC- 4,15 z klas drugich i z klas trzecich IIIA- 4,29 i IIIC-  4,25. 

Średnia wszystkich klas gimnazjum wynosi 3,69. 

Oceny z zachowania: 

W szkole 75 uczniów ma  oceną wzorową zachowania, 

117 uczniów ma ocenę bardzo dobrą, 

71 dobrą, 

39 poprawną,   

11  uczniów ma obniżoną ocenę zachowania do nieodpowiedniej. 

 Frekwencja klas gimnazjalnych za pierwsze półrocze wyniosła 87,27%. 

Najwyższą frekwencję mają klasy: z klas drugich  IIB- 90,49% a z klas trzecich IIIC-  91,68 i IIIA-90,54.

 

Wszystkim uczniom gratulujemy osiągniętych sukcesów. Nauczycielom serdecznie dziękujemy za wytrwałość i systematyczną pracę dydaktyczno – wychowawczą.