Szkoła Podstawowa nr 2 w Miechowie

Szkoła Podstawowa nr 2 w Miechowie

32-200 Miechów

os. Generała Wł. Sikorskiego 15A

Tel.: (41) 383-05-97

INFORMACJE Z MEN, KURATORIUM

KOMUNIKAT MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY w sprawie organizowania w szkołach imprez budzących spory światopoglądowe

 

Informacja MEN dotycząca rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

*

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku

 *

Ochrona danych osobowych w szkole- Poradnik UODO i MEN

*

Terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2018/2019:

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.), Minister Edukacji Narodowej ogłosił terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2018/2019. W województwie małopolskim ferie będą trwały od: 14 – 27 stycznia 2019 r.

*

 Informator o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019

*