Szkoła Podstawowa nr 2 w Miechowie

Szkoła Podstawowa nr 2 w Miechowie

32-200 Miechów

os. Generała Wł. Sikorskiego 15A

Tel.: (41) 383-05-97

ŚWIETLICA

                                        

ŚWIETLICA CZYNNA CODZIENNIE

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD 6.45- 16.15

 

Godziny otwarcia świetlicy - oddziały gimnazjalne

 

Poniedziałek 945-1445

 Wtorek1000-1545

Środa 800-1445

Czwartek 1015-1545

Piątek 1015-1445

 

telefon: 506986267

 

Opiekę wychowawczo-dydaktyczną w świetlicy szkolnej sprawują:

 

mgr Barbara Kowalczyk

mgr Bożena Węgrzynowicz

mgr Anna Stępień

 

Celem działalności  naszej świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Ponadto  w świetlicy realizowane są następujące cele i zadania:

tworzenie optymalnych warunków rozwoju uczniów,

zaspokajanie potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych,

wzbogacanie potrzeb przez rozwijanie zainteresowań uczniów,

propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego,

zapewnienie uczniom możliwości rozwoju społeczno-moralnego,

pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych,

pomoc w odrabianiu prac domowych,

rozwijanie umiejętności pracy indywidualnej oraz współdziałania w grupie.

   

 W ramach pracy w świetlicy szkolnej realizowane są zajęcia: 
 
  • rozwijające umiejętności manualne (zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbkami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie),
  • doskonalące umiejętność samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela (czytanie bajek, wierszy, opowiadań dla dzieci), 
  • wzbogacające posiadane wiadomości, zaspokajające ciekawość świata (czytanie książek, bajek, rozmowy i pogadanki z dziećmi, zabawy tematyczne, gry dydaktyczne i edukacyjne),
  • zwiększające sprawność fizyczną, wyrabiając koordynacje ruchową (gry i zabawy ruchowe w auli i na szkolnym placu zabaw),
  • rozwijające zainteresowania z dziedziny informatyki, obsługi komputera, bezpiecznego korzystania z Internetu( zajęcia w pracowni komputerowej)

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

       

Artykuły

Jak zwierzęta przygotowują się do zimy?

16 listopada odbyło się w naszej szkole spotkanie z leśnikiem, panem Mateuszem Albrychtem, pracownikiem Nadleśnictwa Miechów.

       Na początek czwartoklasiści, uczęszczający na świetlicę szkolną, pod kierunkiem pani Barbary Kowalczyk i pani Bożeny Węgrzynowicz przygotowali dla uczniów klas 0 - 3 przedstawienie pt. „Jak przyjaciele zajączka do zimy się szykowali”....

Czytaj Więcej o: Jak zwierzęta przygotowują się do zimy?