Szkoła Podstawowa nr 2 w Miechowie

Szkoła Podstawowa nr 2 w Miechowie

32-200 Miechów

os. Generała Wł. Sikorskiego 15A

Tel.: (41) 383-05-97

SAMORZĄD

Szkoły Podstawowej Nr 2 w Miechowie

 

Przewodnicząca - Izabela Nowak IIIA Gim

1 - Zastępca - Małgorzata Czekaj IIIA Gim

2 - Zastępca oraz rzecznik klas 1-7 - Maciej Jędrychowski 8C

 

Opiekunowie Samorządumgr Jacek Banasik,mgr Anna Stępień

Poczet Sztandarowy 1:

Sztandarowy:  Dawid Rosa

Asysta:  Aleksandra Domagała, Alicja Musiał

 

 

Poczet Sztandarowy 2: 

Sztandarowy:  Klaudusz Syguła, Kacper Pycia

Asysta:  Zofia Pałyga, Aleksandra Bogacz

 

Opiekunowie Pocztu- mgr Grzegorz Jurczyński, mgr Łukasz Gajos

 

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego:

 

  1. Poznawanie demokratycznych form współżycia,
  2. Kształtowanie pozytywnych postaw,
  3. Uczenie się odpowiedzialności za podejmowane zadania,
  4. Rozumienie odrębności przekonań, tolerancji,
  5. Przygotowanie uczniów do pełnienia różnych ról w życiu,
  6. Rozwijanie kreatywności,
  7. Wzmacnianie poczucia własnej wartości,
  8. Upowszechnienie Praw Dziecka
  9. Rozwijanie idei wolontariatu.

 

 

Miesiąc

Zadania

Działania

Wrzesień

-Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019,

-Wybory samorządów klasowych,

 

-Udział w akcji Pola Nadziei,

-Monitorowanie stanu bezpieczeństw w szkole,

-Rozwijanie samorządności wśród uczniów,

- Organizacja szkolnego wolontariatu

-Apel powitalny,

-Udział sztandaru szkoły w apelu na rozpoczęcie roku szkolnego i mszy Św. z okazji rozpoczęcia roku katechetycznego,

-Aktywny udział w marszu organizowanym przez hospicjum

-Organizacja służb porządkowych,

-Wybór zarządu SU,

- Zapisy chętnych, zbieranie zgód od rodziców wyrażających akceptację pracy w wolontariacie

Październik

-Dzień Edukacji

Narodowej

- Wprowadzenie ,,szczęśliwego numerka”

-Przeprowadzenie głosowania w poszczególnych kategoriach ,, Macieje dla nauczycieli”,

- Przygotowanie gazetki, życzeń z okazji Dnia Edukacji,

-Opracowanie zasad funkcjonowania ,, szczęśliwego numerka”

Listopad

- Odwiedzenie cmentarza,

-Święto Niepodległości,

- Dyskoteka andrzejkowa,

- Tydzień Życzliwości

-Porządkowanie grobów poległych żołnierzy i zapalenie zniczy,

-Udział sztandaru uroczystościach z okazji Święta Niepodległości,

-Organizacja służby porządkowej

-  Przygotowanie plakatów

Grudzień

- Obchody Dnia Wolontariusza

-Mikołajki- Dzień Czerwony

-Szlachetna Paczka

-Wigilia szkolna

- Jasełka

- Wyróżnienia dla najaktywniejszych wolontariuszy

- Każdy uczeń i nauczyciel, którego ubranie będzie koloru czerwonego otrzymuje słodką niespodziankę

- Wybór rodziny z bazy i przygotowanie paczki w ramach projektu mądrej pomocy,

- Pomoc w organizowaniu wigilii w szkole

Styczeń

-Zabawa choinkowa,

-Wolontariat WOŚP

-Dyżury uczniów w czasie zabawy choinkowej

- Zbieranie pieniędzy w ramach WOŚP

Luty

-Poczta walentynkowa,

-Obchody bitwy miechowskiej

- Zorganizowanie miejsca na pocztę oraz roznoszenie listów i kartek adresatom,

-Udział sztandaru w obchodach rocznicy bitwy miechowskiej

Marzec

-Dzień kobiet,

-Pierwszy dzień wiosny,

-Dzień Dresa

-Życzenia  dla wszystkich kobiet w szkole,

-Uczniowie i nauczyciele przychodzą w dresach do szkoły( uczeń nie może otrzymać oceny ndst jeśli nie będzie nieprzygotowany do lekcji)

Kwiecień

-Życzenia świąteczne,

-Dzień  Damy i Dżentelmena

-Uczniowie i nauczyciele przyjdą elegancko ubrani do szkoły( uczeń nie może otrzymać oceny ndst jeśli nie będzie nieprzygotowany do lekcji)

Maj

-Obchody 3 Maja,

- Święto Patronki Szkoły,

-Przygotowania do wyborów do Samorządu Uczniowskiego.

- Udział sztandaru w obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,

-Organizacja szkolnego,, Mam talent”,

- Przedstawienie kandydatów i wybór komisji wyborczej,

Czerwiec

-Dzień Dziecka i Dzień Sportu

-Wybory do SU,

-Zakończenie roku szkolnego,

-Udział w Dniach Miechowa

-Gry i zabawy sportowe,

-Wybory nowego przewodniczącego SU,

-Przygotowanie pożegnania klas III,

-Prezentacja szkoły w środowisku lokalnym